sitodruk,haft

Warunki wsppracy


1. Zamwienia

Zamwienia przyjmowane s poczt e-mail lub za pomoc faxu. Prosimy o podawanie szczegowych danych potrzebnych do realizacji zamwienia: penej nazwy firmy, imienia i nazwiska przedstawiciela firmy, dokadnego adresu, numeru NIP, numeru telefonu oraz adresu e-mail. Nie okrelamy minimalnych iloci zakupu. Ceny umieszczone na stronie dotycz tylko agencji reklamowych i do dalszej odsprzeday. Dla klienta detalicznego doliczamy 30% do ceny netto.Ceny obnione nie podlegaj rabatom.

2. Transport

Zamwiony towar wysyamy za pomoc firmy spedycyjnej Sidemka. Koszt przesyki zaley od wagi paczki, gabarytw i od wybranej formy patnoci. Przelew-przedpata 14z netto, a przy wpacie u kuriera doliczamy 9z netto.

Wszystkie zamwienia realizowane s od 24 do 96 godzin (dotyczy dni roboczych). W przypadku braku zamwionego asortymentu zostan Pastwo wczeniej powiadomieni przez naszego pracownika, ktry ustali najbliszy termin dostawy. Przesyka dostarczana jest do klienta tylko za porednictwem firmy spedycyjnej. Zamwienie moe by take odebrane wasnym transportem z naszych magazynw lub przez spedycj klienta pod warunkiem, e wczeniej zostanie dokona patnoci na konto firmy Modra. Warunki spedycji zagranicznej dokonywanej za porednictwem naszej firmy ustalane s indywidualnie. Informacje o kosztach i warunkach spedycji przekazane zostan drog pisemn (poczt elektroniczn lub faxem).

3. Patnoci

Firma oferuje nastpujce formy dorczenia i patnoci: przelew bankowy na konto wraz z dostaw kuriersk, patno gotwkowa w siedzibie firmy, patno przy odbiorze przy dostawie kurierskiej (za pobraniem). Firmy rozpoczynajce wspprac z firm MODRA zobowizane s do uregulowania caoci nalenoci przy odbiorze towaru bd dokonania patnoci przelewem przed wysaniem towaru. W przypadku patnoci przelewem bankowym realizacja zamwienia zostanie rozpoczta po otrzymaniu potwierdzenia o dokonaniu przelewu. Dla staych klientw istnieje moliwo odroczonego terminu patnoci. Sprzeda z przeduonym terminem patnoci uzaleniona jest od obrotw, dotrzymywania terminw patnoci przez klienta.

4. Reklamacje

Reklamacje ilociowe naley skada w cigu 48 godzin od momentu dostarczenia towaru.
Wszystkie paczki wysyane z zamwionymi towarami s ubezpieczone. W przypadku jakiegokolwiek podejrzenia, e paczka zostaa uszkodzona lub bya otwierana po stronie klienta ley obowizek spisania protokou odbioru z kurierem. Niespisanie protokou znosi odpowiedzialno z firmy MODRA i ze spedytora z tytuu uszkodzenia w transporcie lub czciowej kradziey.

Reklamacje obejmuj towary uszkodzone lub niezgodne z zamwieniem klienta bez jakichkolwiek znamion uywania oraz nadrukw czy dekoracji (dotyczy sytuacji gdy klient zakupi towar czysty, bez zdobie) i bd przyjmowane na podstawie pisemnego owiadczenia, zawierajcego opis wystpujcych wad towaru. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni. Towar uszkodzony z przyczyn lecych po stronie nabywcy nie bdzie podlegaa reklamacji. W przypadku reklamacji prosimy koniecznie doczy dowd nabycia towaru w naszej firmie: paragon, faktura VAT. Nie przyjmujemy przesyek odsyanych do nas za pobraniem. W przypadku uzasadnionych reklamacji towar zostanie wymieniony na penowartociowy. W momencie wyczerpania zapasw magazynowych firma zaoferuje dostpny asortyment lub zwrci naleno. Zwrot pienidzy obejmuje wysoko ceny towaru podlegajcego reklamacji. Zwrotowi nie podlegaj koszty dostawy.

Regulamin promocji:

1. W promocji bior udzia wszyscy klienci, ktrzy kupili T-shirt Phantom 190GSM
2. Klienci s dzieleni na trzy grupy, trzy rne pule nagrd.
Grupa A: Suma zakupw od 150 pln do 499 pln
Grupa B: Suma zakupw od 500 pln do 999 pln
Grupa C: Suma zakupw przekraczajca 1000 pln
3. Dnia 31.08.2011 obdd si trzy losowania odpowiednio dla kadej z grup. Losowane bd numery faktur dla wszystkich grup.
4. Z kadej grupy wyonionych zostanie trzech zwyciscw.
5. Wyniki zostan ogoszone na stronie i wysane w newsletterze do dnia 07.09.2011
6. Promocja wana do dnia 31.08.2011 lub wyczerpania zapasw.

Firma Modra zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. W razie takich zmian zostan pastwo powiadomieni za pomoc poczty elektronicznej.

Lista Zwycizcw

konkurs